logo


Zapasy dla dzieci w klubie Spartan Kraków


Zapasy dla dzieci Kraków

Zapasy dla dzieci są jednym z najlepszych sportów na świecie. Treningi zapaśnicze są ukierunkowane na wszechstronny rozwój młodych adeptów. W pierwszych latach przygody ze sportem, większość czasu przeznaczana jest na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Treningi zawierają elementy gimnastyki, wszelkiego rodzaju przewroty a także wiele gier i zabaw. Dzięki treningowi zapaśniczemu dziecko staje się znacznie sprawniejsze a jego ciało rozwija się w harmonijny sposób. Zapasy są także istotnym elementem w profilaktyce wad postawy.

Zapasy to bezpieczny sport

Zapasy to bardzo bezpieczny sport. Zajęcia odbywają się na specjalnej macie zapaśniczej, która bardzo dobrze amortyzuje wszelkie pady czy przewroty. Dzieci uczą się także w jaki sposób bezpiecznie upadać, chroniąc głowę i kończyny, co przydaje się także w codziennym życiu.

Dlaczego klub Spartan?

  • małe grupy
  • sala z matą zapaśniczą
  • doświadczony trener

Zapraszamy dzieci już od 9 roku życia!